O pitanjima u prodaji napisano je na kilograme knjiga.

Postoji bezbroj teorija i načina razmišljanja o tome kako postavljati pitanja.

U ovoj vježbi fokusiramo se na ono ključno: prikupljanje operativnih i dubinskih informacija koje će mi pomoći najbolje shvatiti razmišljanje i potrebe sugovornika – NEVEZANO ZA TO U KOJEM ĆU OBLIKU POSTAVITI PITANJE.

U realnosti je najvažnije da sugovornik ima volje odgovarati iskreno na naša pitanja.

Dakle, operativna pitanja – koliko, kada, što… Dubinska pitanja: što je važno, što je ključno? Vježbajte, uživajte, zabavite se!