Prodajni razgovor ima nekoliko osjetljivih trenutaka kao npr.:

– konkretno nuđenje

– cjenkanje

– zaključivanje…

Među njih spada i trenutak u kojem sa početne faze čavrljanja prelazite na konkretnu temu razgovora ili kad unutar razgovora želite promijeniti temu jer to odgovara vašoj taktici za razgovor.

To je osjetljiv trenutak jer promjena može donijeti prekid rapporta ili stvoriti osjećaj siljenja kod sugovornika.

Sposobnost tečnog prelaska sa jednog na drugi dio prodajnog razgovora ili temu stoga predstavlja važnu kompetenciju za svakog prodavača.

Daniela i ja smo vježbali tu sposobnost u ovom videu.

A teme koje smo si zadali (bez da druga strana zna koje su naše teme)?

Evo ih!

Teme: Danijel Danijela

1.Cikla 1.Kava

2.Madagaskar 2.Čarape

3.Vezice 3.Masaža

4.Perilica 4.Računi

5.John Wayne 5.Lift

Vježbajte, uživajte, zabavite se!