Očajna vremena traže očajne mjere – kaže jedna poslovica. Pa su tako mnogi od nas, a mnogi od nas očajni jesu, odlučili kako je vrijeme za nove metode komunikacije sa kupcima, klijentima i korisnicima jer se uobičajenim kanalima više do njih ne može doći. Pa su tako odjednom digitalni i internet kanali komunikacije i prodaje postali sasvim prihvatljivi (dapače – možda jedini).

Odjednom smo se svi bacili na LinkedIn, Facebook, webinar platforme, Webex, Skype, Zoom, WhatsUp i da ne nabrajam. Postoji jedan mali problem, međutim: možda su naši pokušaji u tim kanalima upravo očajni – kao što su i vremena u kojima se nalazimo?

To upravo, naime, upravo doživljavam. Sa svih strana stižu ponude, inicijative, prijedlozi za suradnju, otvoreni prodajni pokušaji, po principu “Flechendeckende Bombardierung” – ako upali, upali. I sam se panično bojim jesam li i ja dio te mase koja se panično okrenula dosad nekorištenim mogućnostima internet komunikacije. Jesam li i ja pretjerao?

Nadam se da nisam – vi ćete znati reći najbolje. Postoji jedna stvar u koju sam, ipak, siguran. I svi ti internet kanali prodaje i digitalne komunikacije imaju svoja pravila, svoj redoslijed, a svi rezultati koje želimo postići u i na njima imaju svoje vrijeme dozrijevanja i sazrijevanja.

LinkedIn koristim kao prodajno-komunikacijski kanal sustavno 8 godina. Facebook koristim kao mjesto prodaje 6 godina. Webinare radim već nekoliko godina (istina-bog nikad u ovolikim količinama). Webexi, Skype prodajni razgovori…

I znate što vam mogu reći? Nigdje i niti u jednom od tih kanala nisam postigao “instant” uspjeh. Ne znam, možda je do mene i mojih prodajnih strategija i taktika. Ali, eto – tamo su stvari, više-manje, funkcionirale isto ili slično kao i u offline svijetu. Za sve treba vremena, za sve treba strpljenja i za sve treba kvalitete. A, uz to, treba poštivati sve specifičnosti digitalnog svijeta.

Novi kanali prodaje i digitalne komunikacije nisu, dakle, očajne mjere za očajna vremena. To su punokrvni, potpuni i zasebni alati koji zaslužuju jednako, ako ne i veće kvalitativno, financijsko, kreativno i vremensko ulaganje.

Ako ste do sad na pravi način nastupali u digitalnom svijetu, sada berete plodove. Ako niste, sada sadite sjeme – vrlo i bolno jednostavno…